https://www.svri.nl/skm-power-tools/produktinformatie/

20 april 2024

nl | en Artikelen

PTW Produktinformatie

PTW Image Power Tools for Windows (PTW) van SKM Systems Analysis is geïntegreerde, modulair opgebouwde software voor berekeningen aan elektriciteitsnetten. De modules gebruiken een gemeenschappelijke project database. Ik beschrijf kort de meest gebruikte modules in Nederland en Vlaanderen.

DAPPER voert onder meer loadflow berekeningen uit (bepalen van spanningsdalingen en vermogensstromen). Daarnaast bevat DAPPER een tekenprogramma voor one-line diagrams, een component editor en een uitgebreide bibliotheek voor de invoer van gegevens. Alle andere modules worden optioneel in combinatie met DAPPER geleverd.

IEC_FAULT 909 / 363 zijn twee modules voor kortsluitberekeningen volgens IEC 60909 en IEC 61363. De IEC 60909 is voor landinstallaties en de IEC 61363 voor schepen en offshore.

CAPTOR presenteert grafisch stroom/tijd (It-)diagrammen. U kunt met CAPTOR selectiviteitsonderzoek doen en instelwaarden van overstroom- en aardfoutrelais bepalen.

TMS simuleert het starten van motoren. Onder meer vermogen, stroom, toerental en koppel kunnen grafisch worden weergegeven t.o.v. de tijd.

HI_WAVE berekent hogere harmonischen in stroom en spanning. U kunt met deze module onder meer de total harmonic distortion (THD) bepalen en hoogfrequente doorlaatfilters ontwerpen.

I*SIM simuleert de dynamische responsie van symmetrische storingen (lastverandering, wegvallen van het openbare net of van een generator, opstarten van motoren). Modellen voor de turbine regeling en bekrachtiging van de generator moeten uiteraard worden ingevoerd.

DC System Analysis is voor berekeningen aan gelijkstroomnetten. Met deze module berekent u de benodigde capaciteit van accu’s en maakt u loadflow- and kortsluitberekeningen (IEC 61660, ANSI 399, ANSI 946).

Arc Flash Evaluation berekent de incident energie (J/mm2) op zekere afstand van de vlamboog volgens OSHA, NFPA 70E, NEC 110.16 en IEEE 1584 (aanbevolen). Gecombineerd met DC Systems Analysis kunt u ook berekeningen doen aan DC systemen volgens NFPA 70E 2012 Annex D.8.1.1.


Voor meer informatie…
… kunt u altijd contact opnemen. Bel 085 0020069 of mail naar info@svri.nl. Of gebruik ons contactformulier.


pdficon_small SKM_Product_Brochure (PDF; 3,73MB) | SKM website